ora et labora

Międzynarodowa konferencja, Poznań 28-30.10.2016

Pierwsze wieki Polski były benedyktyńskie. Mnichami Reguły świętego Benedykta byli: misyjny biskup Jordan (ten, który ochrzcił Mieszka w 966) i jego następca biskup Unger (przedtem opat z Memleben), który prawdopodobnie zorganizował w Poznaniu coś w rodzaju wspólnoty mniszej; dalej biskup święty Wojciech oraz jego brat i pierwszy arcybiskup gnieźnieński Radzim-Gaudenty (obaj przebywali w klasztorach na Monte Cassino i na Awentynie); pierwsi polscy pustelnicy-męczennicy kamedulscy z Międzyrzecza oraz autor ich żywota, apostoł Pomorza święty Bruno z Kwerfurtu, pustelnik święty Andrzej Świerad… [ Paweł Milcarek, Polska chrześcijańska; kamienie milowe]

Honorowy patronat:

Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański; Wielebny Opat o. Szymon Hiżycki (Tyniec); Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

iphone