Konferencja

Konferencja

  Benedyktyński wkład w chrystianizację Polski

Konferencja 28-30.10.2016 r.

Pierwsze wieki Polski były benedyktyńskie. Mnichami Reguły świętego Benedykta byli: misyjny biskup Jordan (ten, który ochrzcił Mieszka w 966) i jego następca biskup Unger (przedtem opat z Memleben), który prawdopodobnie zorganizował w Poznaniu coś w rodzaju wspólnoty mniszej; dalej biskup święty Wojciech oraz jego brat i pierwszy arcybiskup gnieźnieński Radzim-Gaudenty (obaj przebywali w klasztorach na Monte Cassino i na Awentynie); pierwsi polscy pustelnicy-męczennicy kamedulscy z Międzyrzecza oraz autor ich żywota, apostoł Pomorza święty Bruno z Kwerfurtu, pustelnik święty Andrzej Świerad…

[ Paweł Milcarek Polska Chrześcijańska; kamienie milowe]

Benedyktyni towarzyszyli rodzeniu się naszej wiary i państwowości. Konferencja miała  zaakcentować i docenić ich obecność oraz wkład tradycji benedyktyńskiej  w kształtowanie się naszej   kultury i tożsamości. Miała także ukazać jej niezwykłą żywotność i nośność również i dzisiaj.

Były zatem wykłady dotyczące historii i spuścizny benedyktyńskiej, warsztaty śpiewu gregoriańskiego – skarbu Kościoła od początku obecnego w tradycji benedyktyńskiej i przypomnianego na nowo przez benedyktynów z Solesmes oraz panel dyskusyjny na temat tego co dzisiaj ma nam do zaofiarowania benedyktyńska tradycja. Chcieliśmy, by wiedzy towarzyszyło doświadczenie i przeżycie duchowe, dlatego każdego dnia uczestniczyliśmy w liturgiach ze śpiewem gregoriańskim. W sobotni wieczór  odbyła się  noc chorału w ramach II Festiwalu Śpiewu Gregoriańskiego. Rozpoczęły ją uroczyste nieszpory wg tradycji benedyktyńskiej, a zakończyła uroczysta jutrznia w katedrze. Między tymi liturgicznymi godzinami  miały miejsce koncerty  trzy koncerty, w trzech zabytkowych kościołach Poznania.

Tło konferencji stanowiły wystawy fotografii ukazujących życie w klasztorach benedyktyńskich w Europie i w Polsce.

Wykłady i warsztaty odbywały się w Katedralnej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia w Poznaniu. Wykład inauguracyjny miał miejsce w Muzeum Archidiecezjalnym.