Uroczyste nieszpory w kościele oo. Jezuitów, wg tradycji benedyktyńskiej, w obecności relikwii św. Benedykta

Uroczyste nieszpory w kościele oo. Jezuitów, wg tradycji benedyktyńskiej, w obecności relikwii św. Benedykta