Podziękowania

Podziękowania

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się przygotowanie konferencji „Ora et labora – benedyktyński wkład w chrystianizację Polski”.

Szczególne podziękowania  kierujemy do panów: Pawła Kuli, Karola Budzińskiego, Piotra Łysakowskiego i Grzegorza Kubiaka za udostępnienie zdjęć na wystawę.