Wykłady

Wykłady

Wykłady wygłoszone w czasie konferencji „Ora et labora-benedyktyński wkład w chrystianizację  Polski” zarejestrowała telewizja tyniec.tv. Dziękujemy za ich udostępnienie.