tyniec.tv-nabożeństwa

tyniec.tv-nabożeństwa

28.10.2016 r. Msza inaugurująca konferencję /katedra 1/celebrans ks. biskup Damian Bryl/śpiew chóry dziewczęce Katedralnej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej

Msza św. w kościele św. Małgorzaty 29.10.2016 r./ śpiew Schola Studium Muzyki Kościelnej w Łodzi.

30.10.2016 r. Uroczysta Jutrznia w katedrze.

30.10.2016 r. Msza św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego/celebrans o. Herve Courau/ śpiew połączone schole.